Doprava zdarma nad 300 Kč do Zásilkovny. Více informací najdete zde.
Doprava zdarma nad 300 Kč do Zásilkovny.

Členská schůze 21. června

Milé členky a milí členové,

svolávám členskou schůzi Fair & Bio družstva, na středu 21. června 2023, 17-20h v Café Therapy, Školská 30, Praha 1 - salonek úplně vzadu rezervovaný pro nás.

Kvůli usnášeníschopnosti prosíme o závazné potvrzení účasti na email: marketa.vinkelhoferova@fairbio.cz

 

Návrh agendy:

  1. část za přítomnosti notáře:
  • schválení nového návrhu stanov Fair & Bio družstva + organizačního řádu
  • volba představenstva

 

  1. část (už bez notáře):
  • volba etické komise
  • schválení hospodářského výsledku za rok 2022 + finančního plánu 2023-24
  • schválení vize a strategických cílů Fair & Bio družstva 
  • schválení vizuální identity

 

Ti, kteří 21. června nebudou moct a přejí si udělit někomu ze členů plnou moc (formulář nalezete v příloze) - napište mi komu si ji přejete udělit, jako obvykle je totiž nutné hlídat i počet plných mocí udělených tomu kterému členovi a jejich vzájemný poměr.

 

Všechny dokumenty k členské schůzi naleznete ve sdílené složce Členská schůze 2023.

Co složka obsahuje:

1/ Návrh nového znění stanov.

2/ Seznam kandidátů na představenstvo a informace o nich

3/ Hospodářský výsledek za rok 2022

4/ Finanční plán 2023-24

5/ Vize Fair & Bio družstva

6/ Návrh strategických cílů Fair & Bio družstva

7/ Novou vizuální identitu Fair & Bio

8/ Formulář plné moci

 

Děkuji všem za součinnost a včasnou komunikaci!

Zdravím za představenstvo,

 
Markéta Vinkelhoferová 
Předsedkyně představenstva 

Fair & Bio, družstvo 
Křenova 438/7
Praha 6 - Veleslavín
162 00 
IČO: 241 96 614 
Tel.: +420 731 620 489 
E-mail: marketa.vinkelhoferova@fairbio.cz 
Web: www.fair-bio.cz 
  

 

Deutsche:

Liebe Mitgliederinnen und liebe Mitglieder,

ich berufe eine Mitgliederversammlung der Fair & Bio Genosenschaft für Mittwoch, den 21. Juni 2023, 17-20 Uhr im Café Therapy, Školská 30, Prag 1 (die Lounge ganz hinten ist für uns reserviert), ein.

Um beschlussfähig zu sein, bestätigen Sie bitte Ihre Teilnahme per E-Mail: marketa.vinkelhoferova@fairbio.cz

Entwurf der Tagesordnung:


Teil 1 in Anwesenheit eines Notars:

Genehmigung des neuen Entwurfs der Statuten der Fair & Bio Genosenschaft + Organisationsreglement
Wahl des Vorstandes

Teil 2 (kein Notar mehr):

Wahl der Ethikkommission
 Genehmigung der Gewinn- und Verlustrechnung 2022 + Finanzplan
 Genehmigung der Vision und der strategischen Ziele der Fair & Bio Genossenschaft
 Genehmigung der visuellen Identität

Diejenigen, die am 21. Juni nicht anwesend sein können und einem der Mitglieder eine Vollmacht erteilen möchten - bitte schreiben Sie mir, wem Sie eine Vollmacht erteilen möchten, da es wie üblich notwendig ist, die Anzahl der erteilten Vollmachten an jedes Mitglied und ihr Verhältnis zueinander zu verfolgen.

Ich danke Ihnen allen für Ihre Mitarbeit und rechtzeitige Mitteilung!

Grüße vom Vorstand,

Markéta Vinkelhoferová
Vositzende des Vorstands


Fair & Bio, družstvo 
Křenova 438/7
Praha 6 - Veleslavín
162 00 
IČO: 241 96 614 
Tel.: +420 731 620 489 
E-mail: marketa.vinkelhoferova@fairbio.cz 
Web: www.fair-bio.cz