Doprava zdarma nad 300 Kč do Zásilkovny. Více informací najdete zde.
Doprava zdarma nad 300 Kč do Zásilkovny.

formulář odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 - Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

 

  - Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

 

 - Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

 - Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 - Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

 - Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

  

 Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte