Doprava zdarma nad 300 Kč do Zásilkovny. Více informací najdete zde.
Doprava zdarma nad 300 Kč do Zásilkovny.

O lidech s mentálním postižením

Mentální postižení je vrozená nebo v dětství získaná porucha, která způsobuje zaostalý vývoj rozumových schopností. Mentální postižení neznamená, že se člověk s tímto postižením nemůže rozvíjet nebo učit novým věcem.  


Kdo jsou lidé s mentálním postižením, jak se jim žije a jací jsou to kolegové? Pokud patříte mezi naše příznivce, jistě víte, že jsme integrační sociální podnik. To znamená, že dáváme práci znevýhodněným lidem, kteří v současné době tvoří většinu zaměstnanců Fair & Bio pražírny (cca 75 %). Jsou to především lidé s mentálním postižením, kteří pro vás váží, melou a balí kávu do sáčků.

 

32791202787_69586b2981_c  32791276197_c4f0254006_c  40767963723_bcafaff064_c

 

Plnohodnotní členové společnosti

 

Lidé s mentálním postižením jsou lidé jako my, a to bych zdůraznila především. Není to jiný živočišný druh a rozhodně nejsou méně hodnotnými členy společnosti, než vy nebo já. Naopak si v mnohém zaslouží náš respekt, protože život mají často těžší a musí čelit daleko větším překážkám. Spousta obyčejných věcí, které nám připadají jako samozřejmost, je může stát hodně úsilí. A neustálé narážení na předsudky většinové společnosti jim to rozhodně neusnadňuje.

 

46818001755_ebe9b6f657_c

 

Mentální postižení je vrozená nebo v dětství získaná porucha, která způsobuje zaostalý vývoj rozumových schopností. Není to nemoc, ale trvalý stav a nedá se léčit. Neznamená to však, že se člověk s tímto postižením nemůže rozvíjet nebo učit novým věcem.

Pokud potkáte někoho s mentálním postižením, nemusíte to na první pohled poznat. Toto postižení se může projevovat různým způsobem.

 

Snížená inteligence neznamená, že je člověk hlupák

 

Hlavním rysem je snížená inteligence. Na první pohled to nemusí být patrné, protože lidé si svého zaostávání v této rovině někdy bývají bolestně vědomi a stydí se za to. Většina z nich se totiž za svůj život setkala s posměchem. Proto se své nedostatky někdy snaží maskovat, například tím, že se tváří, že vám rozumí, i když tomu tak není.

Pro člověka s mentálním postižením někdy může být obtížné porozumět i na první pohled jednoduchým věcem nebo správně vyhodnotit, jak se zachovat v určité situaci. U nás v pražírně mohli zákazníci, kteří si přišli koupit kávu, zažít například situaci, že jim naši zaměstnanci podali na uvítanou ruku a někdo se jim dokonce i představil. A tomu se říká individuální přístup k zákazníkovi... :-)

Člověk s mentálním postižením také nemusí být schopen se přesně vyjádřit, nebo pochopit, co se po něm chce. Někdy je proto potřeba své sdělení zjednodušit a ujistit se, že nám člověk s mentálním postižením porozuměl. To ovšem neznamená, že s daným člověkem máme jednat jako „s hlupákem“. S většinou našich zaměstnanců se třeba domluvíte celkem normálně a asi by je docela urazilo, kdybyste s nimi takto mluvili.

 

Problémy s učením někdy vynahradí snaha

 

Lidem s mentálním postižením obecně trvá déle, než se věci naučí nebo si něco zapamatují. Mívají potíže se čtením a psaním a někdy je pro ně náročné udržet pozornost delší dobu. Hůře se také orientují v čase i prostoru. Buďme s nimi tedy trpěliví, dejme jim šanci, mnoho věcí se zvládnou naučit, i když jim to bude trvat déle, ale třeba je pak budou dělat s o to větším zápalem. Vidíme to dnes a denně u našich zaměstnanců, kteří jsou ve většině případů opravdu velmi snaživí a pracovití. 

 

46817981065_2e03e08df3_c

 

Potíže při navazování vztahů

 

Lidé s mentálním postižením mohou mít potíže při navazování a udržování vztahů, nebo jsou naopak tak otevření, že se chtějí přátelit úplně s každým, kdo se k nim chová hezky. Bohužel i kvůli tomu bývají snadno manipulovatelní a mohou se stát obětí šikany či zneužívání. Někteří naši zaměstnanci s tím měli ošklivé zkušenosti. Snažíme se proto, aby pro ně pražírna byla bezpečným „přístavem“, kde se cítí dobře a mohou se s důvěrou svěřit se svými trápeními.

 

33857424348_f18a07bee6_o

 

Křehké sebevědomí

 

Dalším častým problémem je nepřiměřené sebehodnocení, ať už jde o podceňování nebo naopak přeceňování. Příčinou bývá v obou případech nízké sebevědomí. V pražírně se nám s tím někdy obtížně pracuje, třeba když dáváme zaměstnancům zpětnou vazbu. Často musíme opakovat, že když člověk udělá chybu a je na ni upozorněn, neznamená to, že je budižkničemu, protože chyby děláme každý. Zároveň je ale důležité, aby si zaměstnanec závažnost chyby plně uvědomil a pochopil, že musí být společnou snahou nás všech, aby chyby nevznikaly a káva, kterou posíláme zákazníkovi, byla v pořádku a pěkně zabalená.

 

Přidružené zdravotní potíže

 

S mentálním postižením mohou být spojené i další formy postižení, třeba horší chůze a motorika, vady řeči, nebo psychiatrické onemocnění. Často se objevuje emocionální nestabilita, nebo třeba impulzivita. S obojím máme v pražírně zkušenosti a je to někdy velká „škola“ pro všechny zúčastněné.

 

Každý jsme nějaký, buďme tolerantní

 

I přes zmíněná omezení, která se liší podle stupně postižení, se člověk s mentálním postižením může zapojit do většiny aktivit v běžném prostředí (i když někdy jen s pomocí, například s doprovodem). Je důležité si uvědomit, že lidé s postižením jsou členové společnosti jako každý jiný a naštěstí už nemusí prožít život jen v ústavech, jako tomu bylo dříve. To, že se účastní veřejného života, chodí třeba do práce, nakupovat anebo za zábavou, má velký význam nejen pro ně, ale i pro celou naši společnost. Učme se toleranci. Když se někdo projevuje jinak, než očekáváme, neznamená to přeci, že to musí být špatně. Vždyť nekonformita je dnes „in“ :-)

 

vztahy

 

Ten umí to a ten zas tohle...

 

Důležité při jakémkoli kontaktu s člověkem s mentálním postižením je uvědomit si jeho jedinečnost a snažit se vycházet a stavět na tom, jaké jsou jeho schopnosti a ne z toho, co nedokáže a neumí. V našem pražírenském týmu fungujeme ve stylu „Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc“. Někdo je rychlík při balení kávy, jiný naopak umí pečlivě nalepit samolepky, další třeba hezky uklidit. Snažíme se vzájemně si pomáhat a dohromady nám to klape...


33857429528_ef89c59a26_c  48322386681_f5cafdf5cd_c

 

Připravila: Zdenka Dvořáková

Foto: Jakub Hrab

Zdroj: Zásady úspěšné komunikace s lidmi s mentálním postižením: Doporučené přístupy k lidem s mentálním postižením v rámci jejich celoživotního vzdělávání i mimo něj (dostupné online zde)