Doprava zdarma nad 300 Kč do Zásilkovny. Více informací najdete zde.
Doprava zdarma nad 300 Kč do Zásilkovny.

Důstojná práce přispívá ke kvalitnějšímu a udržitelnějšímu životu

Snaha prosazovat zásady důstojné práce a důstojné mzdy, potažmo takového života, je jedním z hlavních principů naší činnosti. Pojďme se na tuto problematiku podívat blíže.


Důstojná práce a přispívání ke kvalitnějšímu životu je dlouhodobě hybatelem aktivit našeho Fair & Bio družstva. Díky zapojení do systému fair trade pomáháme pěstitelům a jejich komunitám k důstojnějšímu životu, dlouhodobě se snažíme o aktivní edukaci v této problematice a principy důstojné práce zohledňujeme také v naší Fair & Bio pražírně. 

 

Dustojna prace

 

Boj s globální chudobou 

Důstojná práce je koncept, který poprvé zavedla Mezinárodní organizace práce (ILO) v roce 1999. Taková práce probíhá v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a důstojnosti, při které jsou chráněna práva pracovníků a za niž dostávají odpovídající odměnu spolu se sociálním zabezpečením. Zajištění důstojné práce pro všechny se tak stává jedním z nejúčinnějších způsobů, jak bojovat s globální chudobou. V mnoha zemích, regionech a odvětvích světa je však stále hudbou budoucnosti a je stále třeba o ni usilovat.

 

Důstojná práce jako jeden z cílů SDGs i rámce ESG

Existuje 17 Cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs, Sustainable Development Goals), z nichž jsou pro českou populaci dlouhodobě nejdůležitější Zdraví a kvalitní život (SDG 3), dále pak právě Důstojná práce a ekonomický růst (SDG 8). Podle nedávného výzkumu agentury IPSOS 30 % respondentů uvedlo, že firmy by se měly zaměřit na pilíř S (social) nastupujícího evropského rámce udržitelného podnikání ESG (Environmental, Social, and Governance). Celkově pilíř S pojímá dodržování rovných práv a příležitostí, situaci vlastních pracovníků i těch v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, komunity ovlivněné podnikáním a vliv na koncové zákazníky. 


Jak podporujeme důstojnou práci ve Fair & Bio pražírně?

Záleží nám na spravedlivé odměně nejen pro pěstitele kávy v Africe, Asii a Latinské Americe, ale i pro zaměstnance a zaměstnankyně u nás v ČR. Naše Fair & Bio pražírna prosazuje rovnost pracovních podmínek, důstojného ohodnocení a principy fair trade. O důstojné práci dlouhodobě nejen aktivně hovoříme, ale také její zásady uvádíme do praxe. 

Jak konkrétně? V našem podnikání neexistuje gender pay gap, ke všem zaměstnancům přistupujeme s respektem, snažíme se o rozvíjení nejen pracovních, ale i sociálních a seberozvojových dovedností, zohledňujeme potřeby zaměstnanců (nejen osob se zdravotním znevýhodněním), spolupracujeme s organizacemi a společnostmi, které zastávají podobné hodnoty, a od svého založení se zabýváme osvětou nejen v tématech důstojné práce. Dlouhodobě směřujeme k zavedení minimální důstojné mzdy.

 

Co je minimální důstojná mzda? 

Koncept minimální důstojné mzdy pracuje s předpokladem, že výdělek z plného pracovního úvazku by měl pokrýt nejen základní potřeby dospělého s dítětem, ale i výdaje na volný čas a vzdělání a možnost pravidelného odkládání menšího obnosu peněz na spoření. Minimální důstojná mzda za práci na plný úvazek v roce 2022 v Česku dosáhla 40 912 Kč (v Praze 42 776 Kč), přičemž na tuto sumu nedosáhne 63 procent plných pracovních úvazků.

 

Obtížná situace pěstitelů kávy 

Důstojná mzda pro pěstitele kávy je téma, kterému se věnujeme dlouhodobě. Situace s důstojnou mzdou (tzv. living wage) je v mnoha zemích globálního Jihu problematická: mnoho lidí pracuje za minimum, bez sociálního zabezpečení a právní ochrany. Situace je o to komplikovanější, že na celé komunity dopadl v posledních letech nejen vliv covidové pandemie, ale také se nadále potýkají s následky klimatické změny. Právě důstojná mzda jim umožňuje financovat přizpůsobení se klimatickým změnám a celkově pracovat na udržitelné budoucnosti. Dalším problémem však je, že velká část pěstitelů v zemích globálního Jihu nejsou zaměstnanci, ale samostatně pracující zemědělci. Proto se mnozí z nich slučují do družstev. V tomto případě nehovoříme o mzdě, ale o příjmu. 

 

 

Jak pěstitelům pomáhá certifikace Fairtrade? 

Důstojný příjem nejenže umožňuje pěstitelům žít důstojný život, hradit základní věci jako potraviny, zdravotní péči, ale znamená i možnost vzdělávání, investic a zlepšování života celé komunity. Změny (jako silnější vyjednávací pozice na trhu nebo důstojné výkupní ceny) jsou možné díky práci mezinárodních organizací, například díky systému fair trade, do kterého je zapojeno 1,9 milionu pěstitelů a pracovníků po celém světě. Ten nabízí pěstitelům garantovanou minimální výkupní cenu, sociální příplatek i důstojné pracovní i životní podmínky. 


Cestou k navýšení důstojného příjmu i k posílení ochrany drobných pěstitelů ve fairtradových družstvech může přispět také zvýšení minimální ceny kávy, kterou zavádí Fairtrade International. Základní výkupní cena se od 1. srpna 2023 zvýší o 19 % u kávy robusta a o 29 % u kávy arabica. Cena se zvyšuje i kvůli sílícím dopadům klimatických změn a rostoucí nestabilitě světové ekonomiky a jedná se o první zvýšení minimálních výkupních cen fairtradové kávy po dvanácti letech. Je pro nás samozřejmostí, že veškerá káva, kterou pražíme, proto má certifikaci Fairtrade. Systém fair trade umožňuje pracovnicím i pracovníkům ze zemí globálního Jihu uživit se vlastní prací za důstojných podmínek.

 

Důstojnou práci můžete podpořit i vy

Potřebné změny na cestě podpory důstojné mzdy, důstojné práce a důstojného života však nejsou jen zodpovědností států a velkých mezinárodních organizací, každý z nás může přispět. Jako zákazník a spotřebitel třeba nákupem výrobků s certifikací Fairtrade, podporou sociálních podniků, edukací o této problematice, jako zaměstnanec pak zapojením se do debat o důstojné mzdě, do kolektivního vyjednávání, jako podnikatel pak podporou důstojné práce a důstojné mzdy ve svém podniku. 

 


Připravila: Jana Uhlířová, Markéta Vinkelhoferová

Fotky: archiv Fair & Bio pražírny, Stanislav Komínek (NaZemi)

Zdroje: Dustojnamzda.cz, 17cilu.cz, Fairtrade Česko a Slovensko, Fairtrade.net, Spolecenskaodpovednost.cz, Wikipedia.org, OSN.cz, CT24.cz, IPSOS.cz