Doprava zdarma nad 300 Kč do Zásilkovny. Více informací najdete zde.
Doprava zdarma nad 300 Kč do Zásilkovny.

Férový obchod jako cesta k udržitelnosti

Dodávají potraviny celému světu, ale sami si sotva vydělají na živobytí. O kom je řeč? O některých pěstitelích kávy, kteří, i když vykonávají nejvíce fyzické práce, dostávají pouze 7 až 10 procent prodejní ceny kávy v supermarketu. Nejen to se snaží změnit systém fair trade.


Většina z pěstitelů, kteří jsou zapojeni do systému konvenčního obchodu, žije v chudobě a kvůli izolovanosti a slabé výkupní pozici jsou obětí neférových výkupců, tzv. kojotů. Z prodané kávy žije rodina celý další rok, ale často nemají ani na pokrytí nákladů na pěstování, o důstojném živobytí ani nemluvě.

 

ferovy obchod_fair-bio

 

Fair trade přináší pozitivní změnu

Změnu přináší zapojení pěstitelů do družstva, které je součástí systému fair trade. Momentálně je podle organizace Fairtrade International do systému zapojeno více než 800 tisíc pěstitelů. Díky tomu těží z dlouhodobé spolupráce, využívají předfinancování, mají zajištěnou lepší vyjednávací pozici a min. výkupní cenu pokrývající náklady na produkci a důstojný život. Sami rozhodují o využití příplatku na sociální projekty i vzdělávání – nákup školních pomůcek, preventivní prohlídky, stipendia na studia, školení apod.. 

Zkvalitňuje se tak život celé komunity: budují se lepší cesty, vzniká přístup k pitné vodě, školy či zdravotní střediska. Fair trade bojuje i s diskriminací a pomáhá posilovat roli žen a rovnost pohlaví. Ženy se stávají aktivními členkami družstev a zastávají i vedoucí pozice. 

 

„Fair trade je etické certifikační schéma, které se zaměřuje na udržitelnost a zodpovědnost. Hlavní cílem je zlepšení životních podmínek farmářů v rozvojových zemích a pomoc s udržitelným pěstováním.“ (zdroj: Etika ve Fairtrade)

 

Etický obchod

Etickým obchodem, jeho dopadem na životy pěstitelů a způsob ovlivnění jejich životních podmínek se zabývá Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D., z Katedry ekonomiky a rozvoje na Fakultě tropického zemědělství ČZU Praha se svým týmem. „Zkoumáme, jak život farmářů může změnit jejich spolupráce a fungování ve skupině, co můžou udělat vlády i donoři, a jak nastavit projekty tak, aby ke spolupráci docházelo,“ vysvětluje Jiří Hejkrlík. 

Zajímavá je dle něj i otázka motivace pěstitelů ke vstupu do družstev a setrvání v nich. „Ekonomické přínosy jsou jedna věc, ale pěstitelům pomáhá i fakt, že jsou členy nějaké skupiny, prodávají pod stejnou značkou a pomáhají si nejen při sklizni. Těší nás, že i v ČR se fair trade stal fenoménem: okolo 40 % spotřebitelů se s takovými produkty setkalo a jsou ochotni si za ně i připlatit. Mají dobrý pocit, že někomu pomohli,“ doplňuje. 

 

Pro udržitelnější budoucnost

I když se tématu sociální spravedlnosti a solidarity dostává větší pozornosti, čelíme mnoha výzvám. „Dosáhnout spravedlivější a udržitelnější budoucnosti pro všechny je výzvou především dnes, kdy je svět stále složitější – řeší se klima, chudoba, zmenšování zásob přírodních zdrojů apod.,“ vysvětluje Nyagoy Nyong’o, bývalá ředitelka Fairtrade International. Právě fair trade je jedním z nástrojů, díky kterým podle ní můžeme pracovat nejen na vybudování etického a spravedlivého dodavatelského řetězce.

 

Odolnost vůči klimatické změně

Největší výzvou, které farmáři nyní čelí, jsou klimatické změny. „Káva je zasažena krizí, do roku 2050 až polovina plochy, kde se pěstuje káva, již nebude moci být využívána“, připomíná Nyagoy Nyong’o. Například kávovníky v Keni měly o 40 % nižší výnosy než v roce 2017, což je důsledkem klimatické změny. Fair trade proto farmářům pomáhá přizpůsobit se klimatické změně a najít udržitelné řešení. Díky Klimatické akademii mají producenti kávy možnost sdílet své zkušenosti, zážitky a dovednosti. V Keni se na programu podílí více než 10 000 farmářů a díky tomu jsou jejich farmy odolnější.

 

Vymýcení dětské práce

„Víme, že i ti nejmenší pěstitelé jsou klíčovou součástí řešení klimatické krize. Nemůžeme dosáhnout klimatické spravedlnosti bez spravedlnosti sociální,“ připomíná Nyagoy Nyong’o. Sociální spravedlnost je ústředním bodem poslání fair trade, nástrojem, pomocí nějž lze bojovat za rovnost. I když byl rok 2021 rokem vymýcení dětské práce, současně po světě pracuje 152 milionů dětí, 70 % v zemědělství. 

Dětská práce je výsledkem nerovnosti, chudoby a nespravedlivých podmínek v obchodování. Lepší příjmy, vzdělávání, boj proti diskriminaci a zneužívání, zvyšování povědomí o dětských právech, sociální změny jsou faktory pro boj proti dětskou práci. Fair trade kromě toho podporuje ženy ve vedení, bojuje proti zneužívání moci a spolupracuje s vládami, aby podpořily pěstitele, čímž se snaží dosáhnout sociální spravedlnosti.

 

Důstojný život pro všechny

K fair trade se od začátku hlásí i naše Fair & Bio pražírna. „Při cestování mě vždy zajímalo, jak se lidem žije, zajímá mě důstojný život a živobytí,“ říká Markéta Vinkelhoferová, spoluzakladatelka naší pražírny. „Založili jsme proto sociální podnik, který zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním a zpracovává fair tradeový produkt. Zvolili jsme formu běžnou u fairtradových producentů, pěstitelů či pracovníků – družstvo, koncept s více než 170 letou tradicí v českých zemích, na který jsme chtěli navázat.“ Mnoho káv z nabídky Fair & Bio pražírny je zároveň bio. „Zjednodušeně řečeno: fair trade se orientuje na lidi a bio na planetu. Pro nás je důležité toto propojení, a o našem podnikání proto hovořím jako o podnikání férovém pro lidi i planetu,“ vysvětluje Markéta. 

 

Zatímco fair trade řeší především pracovní podmínky, důstojnou práci, vyloučení dětské práce, férovou odměnu a co nejkratší dodavatelské řetězce, koncept bio je více orientován na způsob pěstování, hospodaření s půdou i vodou a nakládání naší zemí. Fair trade se orientuje na lidi, bio na planetu. 

 

A jaký je váš hrnek ranní kávy?

Není nic lepšího než začít den hrnkem kávy. A ještě lepší to je, když je fair tradová. „Fair trade je nástrojem, díky kterému mohou spotřebitelé ovlivnit společenskou spravedlnost, dosáhnout změny a vybudovat svět přátelský k životnímu prostředí a klimatu,“ říká Nyagoy Nyong’o. Fair trade tak podle ní zůstává oblíbenou volbou spotřebitelů, kteří vědí, že si koupí výrobku kupují nástroj, který může zajistit změnu a pomáhají tak budovat spravedlivější svět pro všechny. 

 

ferovy obchod_sber 


Připravila: Jana Uhlířová

Fotky: Canva.com

Zdroje: 

Coffee Time

NaZemi.cz

NaZemi.cz

FairtradeCZSK

Fairtrade.net

Česká zemědělská univerzita