Doprava zdarma nad 300 Kč do Zásilkovny. Více informací najdete zde.
Doprava zdarma nad 300 Kč do Zásilkovny.

Jak rozvíjet potenciál lidí s handicapem v sociálním podniku?

Už čtyři dekády si 3. prosince připomínáme Mezinárodní den osob se zdravotním postižením. Právě lidé s neuvěřitelnými životními příběhy jsou srdcem i naší pražírny, a proto jim věnujeme velkou pozornost. 


Co jsme společně prožili tenhle rok, jak jsme se (zase) sblížili po období covidu, rozjeli integrační podporu a jaké změny nás čekají? Jako sociální podnik dáváme už od roku 2013 šanci výjimečným lidem, kteří ji zpravidla nedostávají – lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří tvoří celých 70 procent našich zaměstnanců.

Práce v naší pražírně (převážně mletí, vážení a balení kávy) pro ně znamená hned několik benefitů najednou: příjem, smysluplnou seberealizaci, mezilidské kontakty i zlepšení vlastních dovedností a vzdělávání. To ale není vše – absolvujeme i společné workshopy a exkurze do podobně orientovaných sociálních podniků, se kterými si vzájemně vyměňujeme zkušenosti z praxe.

  

Integrační podpora jako forma psychosociální péče

Na podpoře lidí se specifickými potřebami soustavně pracujeme. Toužíme rozvíjet dovednosti našich šikovných zaměstnanců, vycházet vstříc jejich individuálním potřebám a životním situacím, rozvíjet jejich kompetence a dodávat jim dostatečnou podporu a vzdělávání. Cítíme ochotu a touhu pomáhat si navzájem v době, která nepatří mezi nejsnadnější. I z tohoto důvodu rozjíždíme integrační podporu jako širší formu psychosociální péče, kterou chceme dále rozvíjet nejen pro zdravotně znevýhodněné zaměstnance.

Integrační podpora spočívá ve vytvoření individuálního plánu pro každého zaměstnance. Její nastavení průběžně probíráme se spřátelenými sociálními podniky a s konzultantem, pedagogem a zakladatelem dvou sociálních podniků Stanislavem Hyrákem. „Základní otázka totiž vždycky je, zda je daný člověk na trh práce vhodný, zda to zvládne. Pak se ukáže, že to za určitých okolností – tzn. dobrý management, dobře nastavená integrační podpora, dobře nastavená bezbariérovost apod. – skutečně zvládne i v situacích, které jsou i z pohledu jednotlivce se zdravotním znevýhodněním velmi obtížné.“ Podle něj záleží i na úhlu pohledu – díváme se na věci jako na problémy, nebo jako na příležitost či výzvy? 

 

 

Zážitky ze sociální práce mění životní perspektivu

K asistentkám Verče a Idě v listopadu přibyla Marie, která vystudovala sociální práci a očekáváme, že nám díky svým zkušenostem a nadšení pomůže právě s rozvojem integrační podpory. „Poskytnout zaměstnání lidem, kteří to mají na trhu práce ztížené, znamená dát jim nástroj ke zlepšení vlastního života,“ říká Marie. Podle ní lidé se zdravotním znevýhodněním společně s prací získávají i větší sebedůvěru, se kterou mohou lépe čelit problémům. Zároveň je jí blízké, že naše pražírna myslí i na otázku ekologie, udržitelnosti a spravedlivé odměny pěstitelům kávy. 

A co se během let zkušeností v sociální oblasti naučila? „Držení hranic, trpělivosti, respektu k životní cestě jedince a také to, že jakákoliv změna je možná jen tehdy, pokud se pro ni člověk se zdravotním znevýhodněním sám rozhodne,“ doplňuje Marie. „Alfa a omegou je snoubit lidský a profesionální přístup.“

 

Co jsme společně zažili tento rok?

Nedílnou součástí podpory jsou pak také naše společné zážitky a s tím spojené získávání zkušeností, které můžeme všichni využít nejen v pracovním životě. I tento rok jsme v pražírně nejen pilně pracovali, ale také jsme se bavili a vzdělávali, absolvovali společné výlety a workshopy. 

A jaké proběhly změny v týmu? Naši pražírenskou partu opustila Mirka, která se odstěhovala. Při balení kávy ji skvěle nahradila Karolína, a pražiči Milošovi jsme našli novou posilu Davida. 

 

Vzděláváme se průběžně a s radostí

Učíme se ovšem pořád my všichni, každý rok se společně s našimi zaměstnanci školíme a vzděláváme – letos jsme si užili vzdělávací interaktivní představení divadla K2. A téma? Velmi aktuální – jak se nenechat napálit. Bavilo nás to moc, hlavně proto, že naši zaměstnanci byli sami součástí představení, takže si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak se nenechat napálit nebo zneužít podvodníky. V běžném životě totiž čelili situacím, kdy se je někdo snažil využít ve svůj prospěch. Na tyto situace se naučili adekvátně reagovat formou scének, díky kterým byli vtaženi do hry. 

 

Stmelujeme tým na společných akcích

Každý rok vyrážíme společně i za zábavou a novými poznatky: v Třemošné jsme si vyzkoušeli jízdu na závodních simulátorech, v sociálním podniku Texman jsme si zase užili polštářový den. A i letos jsme po dlouhých měsících měli možnost vyjet společně mimo pražírnu. Zamířili jsme na workshop do spřáteleného podniku Kytky od potoka: na poli jsme se dozvěděli, jak se oživuje půda, jak se pečuje o krajinu a také to, že není neužitečné rostliny a škodlivého hmyzu. Na statku jsme tvořili šperky i věnečky ze sušených květin a vázali kytice z těch čerstvých. Probrali jsme, jak hospodařit ekologicky, krášlili se, fotili a hlavně jsme si to užili.

Bezvadný byl i náš srpnový výšlap na Bezděz, který jsme dokázali dobýt navzdory deštivému počasí a fyzické námaze. Cestou jsme navštívili bistro S láskou Karel, kde podávají naši kávu a vychutnali si lahodné hamburgery a palačinky.

 

Zkoumáme, jak vědomě dýchat

A z výletu zpátky do pražírny – kromě společných zážitků se věnujeme i cvičení a fyzickým aktivitám. Lektorka pohybu a dechu Alice Červinková nám přijela povyprávět o pohybu a dechu. Společně jsme si vyzkoušeli vnímat dech, povídali jsme si o tom, jak dýchat, ale i jak vhodně zvedat barely s upraženou kávou a manipulovat s nimi a také jak vhodně sedět a pracovat u počítače. Lektorka nám nabídla možnosti, jak při práci vnímat sám sebe a probrali jsme i doporučení na reorganizaci pracovního prostředí nejen v balírně. Tolik inspirace, nových zkušeností a zajímavostí!

 

Zlepšujeme pracovní prostředí

Kromě vzdělávání zaměstnanců se soustředíme také na zlepšování pracovního prostředí – průběžně rozšiřujeme a inovujeme prostory v pražírně, aby se nám zde lépe pracovalo i odpočívalo. A to i za provozu v té nejvyšší předvánoční sezóně. Při práci s kávou už o sebe „nezakopováváme“ a relaxovat a povídat si můžeme ve větší kuchyňce. Když si můžete dát v klidu kávu a popovídat si s ostatními, na prožívání vašeho dne i práci se to pozitivně odrazí. 

 

Těšíme se na to, co nás čeká dál

Během společných aktivit jsme se na sebe po dlouhém období postocovidových příznaků a izolace mohli zase naladit a být spolu. A zjistit, jak je nám společně dobře. Úvodní část (na)vnímání potřeb jak celku, tak jednotlivců a naladění se na sebe máme za sebou a těšíme se, co nám přinese rok příští. Náladu i posily na to máme. 

Rádi bychom ještě více využili potenciál našich znevýhodněných zaměstnanců – lépe organizovali práci a rozvíjeli je v tom, co jim jde a tedy baví. Někomu jde lépe od ruky polepování sáčků, někomu jde zase vážení kávových zrnek a další je talentovaný na vyrábění děkovných kartiček do balíčků pro zákazníky. 

A i když je integrační podpora cestička v naší zemi nepříliš prošlapaná, tím lépe. Vždyť právě na takové cesty jsme v pražírně už od začátku zvyklí.

 

Co je integrační podpora?

Integrační podpora je reakcí na potřeby týmu sociálního podniku jako celku i každého jednotlivce v něm. Probíhá jak formou rozhovorů, tak nácviku praktických dovedností na témata, která vyvstanou. Integrační podpora zahrnuje nejen psychosociální podporu, ale také reakci na specifické potřeby všech zaměstnanců. Týká se rozvoje jak pracovních, tak i životních dovedností, které jsou užitečné pro práci a týmovou spolupráci. 

 


Připravila: Jana Uhlířová

Fotky: Fair & Bio pražírna