Doprava zdarma nad 300 Kč do Zásilkovny. Více informací najdete zde.
Doprava zdarma nad 300 Kč do Zásilkovny.

Férovou odměnu ke Dni žen

Začátkem března slavíme Mezinárodní den žen, proto se pojďme podívat na pracovní podmínky žen včetně odměňování i na způsob, jakým k zaměstnávání přistupujeme ve Fair & Bio pražírně. 


Mezinárodní den žen už nebývá vnímán jako socialistický večírek plný rudých karafiátů, ale jako oslava žen. V této souvislosti (a naštěstí nejen 8. března) se diskutují i otázky rovnosti žen a mužů, mezi něž spadají i důstojné pracovní podmínky, rovné příležitosti a mzdy. Změny v otázce rovnosti se naštěstí nejen diskutují, ale také zohledňují ve firmách a dalších institucích. Příkladem může být i naše Fair & Bio pražírna, která jako sociální podnik prosazuje rovnost pracovních podmínek. Zapojením do systému fair trade navíc pomáhá zlepšit životní a pracovní podmínky žen-pěstitelek kávy v zemích globálního Jihu. 

 

mdz

 

Rovné postavení žen

Mezinárodní den žen, který slavíme 8. března, stanovila Organizace spojených národů k výročí stávky švadlen v New Yorku v roce 1908. Je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír i rozvoj. Nerovné postavení žen ve společnosti, na které poukazuje i tento svátek, se projevuje ve všech oblastech života, zůstaňme však na poli pracovním. 

Popsat veškeré aspekty, ve kterých je pracovní trh k ženám nefér, by vydalo na samostatnou sérii článků, ale připomeňme si alespoň některá fakta. Příčinou nerovného postavení žen celkově je netransparentní odměňování, rozdíl ve výdělcích žen a mužů, podhodnocení oborů, kterým se převážně věnují ženy, nedostatek flexibilních úvazků a zařízení pro předškolní děti i neplacená práce v domácnosti. Žena, která dnes chce zvládnout všechny své role (rodinnou, pracovní, partnerskou, v domácnosti a další) je tak v podstatě neustále přetěžovaná, a co hůř – žije s pocitem, že musí být neustále k dispozici, připomíná právnička Šárka Homfray ve své knize Proč jsme tak naštvané.

 

Méně peněz za stejnou práci?

Česká republika má osmý nejvyšší Gender Pay Gap (rozdíl ve výdělcích žen a mužů) v EU 16,4 procent oproti unijnímu průměru, který je 13 procent. Víte, kdy je GPG nejvyšší? Mezi 40 až 44 lety, kdy dosahuje až 23 procent. Souvisí to zejména s mateřstvím a rodičovstvím. Důsledkem nižšího GPG je i následná nižší penze a z ní vyplývající chudoba seniorek.

 

Vize společnosti bez diskriminace

Pracovní podmínky se snaží narovnat jak velké firmy, tak menší podniky i veřejné instituce. Genderovou rovnost prosazuje i systém fair trade, jehož je Fair & Bio pražírna součástí. Obecně v sociální ekonomice pozorujeme větší zastoupení žen, která ze své podstaty řeší nejen zaměstnávání znevýhodněných, ale právě i důstojné pracovní podmínky pro všechny. Proto i systém fair trade dává ženám příležitost nejen k férové odměně a flexibilní práci, ale i k zapojení do vedoucích pozic. V ČR je sociální ekonomika rodu ženského spíše z jiného důvodu: v naší průmyslové zemi jsou muži více zapojeni v “techničtějších” odvětvích, kde jsou i vyšší výdělky, zatímco ženy v těch “sociálnějších”, kde se vyskytují výše zmíněné rozdíly ve výdělcích žen a mužů.

Letité usilování o rovnoprávnost žen a mužů pravidelně připomíná i Organizace spojených národů, rovnost žen a mužů je jedním z Cílů udržitelného rozvoje (č. 5). Stranou nezůstává ani fakt, že i klimatická změna může být vyřešena lepším zapojením žen do udržitelného rozvoje. 

Řešením férové odměny by mohl být koncept minimální důstojné mzdy, který vznikl jako příspěvek do sílící debaty o negativních dopadech nízkých mezd v České republice a o stále palčivějším fenoménu takzvané pracující chudoby, kdy lidé jen obtížně pokrývají náklady domácnosti, a to i přesto, že jsou normálně zaměstnaní. Dlouhodobě nízké mzdy, které se velmi často týkají právě žen, mohou vést k tomu, že upadají do dluhových pastí, hůře čelí rychle rostoucím cenám bydlení a stávají se závislé na sociálních dávkách. 

 

Co to je důstojná mzda?

Koncept, který vychází z potřeb lidí. Jedná se o odměnu za práci za běžnou pracovní dobu, která pracujícím a jejich domácnostem poskytuje dostatek finančních prostředků k životu. V roce 2022 činila 33 909 Kč a 39 974 Kč pro Prahu. Minimální důstojná mzda má pokrýt náklady na stravu a bydlení, ošacení, dopravu, zdravotní péči, vzdělání a volný čas a zaplatit další důležité výdaje včetně úspor pro případ neočekávaných okolností. Více informací: www.dustojnamzda.cz

  

Nekonečno rolí jedné ženy

Mezi ženy nejvíce znevýhodněné v pracovním prostředí patří ženy s dětmi nebo pečující o rodinné příslušníky, ženy se zdravotním znevýhodněním a starší ženy. Jak rovné pracovní podmínky nejen pro tyto skupiny žen zohledňujeme ve Fair & Bio pražírně? Vycházíme vstříc různým druhům úvazků, zaměstnáváme zdravotně znevýhodněné ženy, ženy s malými dětmi, freelancerky i ženy vyššího věku, které se setkávají s diskriminací na pracovním trhu. Kolektiv naší pražírny se skládá z žen i mužů a gender pay gap u nás nenajdete. Snažíme se ovšem vyjít vstříc potřebám všech zaměstnanců, nejen žen nebo zdravotně znevýhodněných lidí. Naše spolupráce je založena na vzájemném respektu i vyjednávání. Péče o všechny zaměstnance je dnes mnohem zvědomělejší, dochází i k lepšímu pracovnímu plánování. Všichni se stále společně rozvíjíme a učíme, jak přínosně spolupracovat v co nejpříjemnějším prostředí.

 

Holky z fairbio

 

Ženy a muži v sociálním podniku

„Zaměstnávání žen se zdravotním znevýhodněním není specifické oproti mužům. Z mé zkušenosti je to odvislé spíše od druhu a míry postižení a podle mě nejvíc od osobnosti daného člověka a jeho povahy,“ vypráví o svých zkušenostech asistentky ve Fair & Bio pražírně naše kolegyně Zdenka Jansová, která dříve pracovala v sociálních službách. „Je to stejné jako u jakéhokoliv jiného zaměstnance – každý má nějaké silné a slabé stránky. Někdo je ochotný a snaživý, jiný třeba spíše liknavější. Nevnímám tedy rozdíl v tom, zda jde o ženu či muže. Proto se ani můj přístup k zaměstnancům nijak nelišil. Snad jen když šlo o manipulaci s těžkým břemenem – tam jsem poprosila spíš mužského kolegu,“ doplňuje Zdenka.

Ochutnejte kávu z rukou žen

Pravidelně na blog píšeme články o tom, jak se žije pěstitelkám kávy, jakým výzvám čelí i jak je podporuje fair trade. V naší nabídce už nějakou dobu máme stálici, kávu z rukou žen, filtrovanou Guatemalu z hornaté oblasti Huehuetenango. Tamní pěstitelky díky zapojení do fair trade dostávají spravedlivě zaplaceno, organizaci si samy vedou, mají přístup k pěstitelské expertíze i ke vzdělání pro sebe a své děti.

 

O nerovnosti žen nejen na pracovním trhu je slyšet čím dál častěji. Zajímala by vás tato problematika více? S nadhledem a využitím faktických zjištění popisuje situaci žen na českém pracovním trhu Šárka Homfray ve sbírce 24 esejí. V knize „Proč jsme tak naštvané?“ podložené daty a výzkumy o postavení žen tato právnička a feministka ukazuje nejen důvody, proč jsou ženy tak naštvané, ale zároveň se ptá, proč nejsou naštvané ještě mnohem víc. 

 

Co bychom si tedy přáli k MDŽ? Rovnost šancí. Nerovnostmi totiž trpí nejen ženy, ale v důsledku celá naše společnost. Jak připomíná Organizace spojených národů, cílem nás všech by proto měla být vize společnosti bez diskriminace, stereotypů a násilí, založená na rovnosti, respektu a férovosti, zkrátka svobodě a rovném zastoupení.


Připravily: Jana Uhlířová, Lucie Doubicová, Markéta Vinkelhoferová

Zdroje: Equalpayday.cz, Weforum.org, Osn.cz, by-wo-men.com, Šárka Homfray, Proč jsme tak naštvané (wo-men, 2022)

Fotky: Canva.com